Uchwała Nr 3/10

Gminnej Komisji Wyborczej

w Ostródzie

z dnia 9 listopada 2010 r.

 

w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Wygodzie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 6 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipa 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Ostródzie uchwala co następuje:

 

§ 1. Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Wygodzie Pana Zbigniewa Tomczyka w związku z wystąpieniem okoliczności określonych z art. 19 ust. 6 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 

§ 2. Do składu komisji, o której mowa w § 1, powołuje się jako członka Panią Martę Chmurę Banacką.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dorota Langowska

Z-ca Przewodniczącego

Gminnej Komisji Wyborczej

Sporządził/a: Gminna Komisja Wyborcza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.11.2010, ostatnia aktualizacja: 24.11.2010, odsłon: 803


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563846
odsłon strony

Aktualnie mamy
57 gości