Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie referendum gminnego w dniu 7 czerwca 2009 r.

 

W związku z powtarzającymi się działaniami ze strony określonych podmiotów dotyczącymi dyskredytacji decyzji Rady Gminy Ostróda, wyrażonej w uchwałach (Nr XXX/177/2009 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Ostróda obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, Nr XXXII/194/2009 z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania gminnej Komisji ds. Referendum), Rada Gminy Ostróda wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec tego typu poczynań.

 

Publikowanie zamówionych artykułów w prasie lokalnej oraz kolportaż ulotki skierowanej do mieszkańców Gminy Ostróda, byłoby normalnym przejawem demokracji, gdyby nie treści w nich zawarte. Cechują się one demagogią, kłamliwością oraz chęcią utrzymania za wszelką cenę dotychczasowych zysków, które, w warunkach niemal całkowitego monopolu, były i są bardzo wysokie.

 

Trzeba jasno powiedzieć - przytaczana cena 4,5 zł jest jak najbardziej realna i nie ma nic wspólnego z polityką. Firma, jaka zostanie wyłoniona w toku konkurencyjnego przetargu, zagwarantuje odbiór odpadów za cenę, jaka będzie wynikała z jej kosztów. Doświadczenie uczy, iż jest ona o wiele niższa od tej stosowanej przez dotychczasowego monopolistę. Kalkulacja wskazuje, że w gminie Ostróda jest to właśnie poziom 4,5 zł.

 

Rada Gminy przypomina, iż wymienione wyżej jej uchwały, zostały przyjęte JEDNOGŁOŚNIE przez radnych. Decyzja gminnego samorządu o przeprowadzeniu referendum została poprzedzona rzetelną analizą i przestudiowaniem doświadczeń innych samorządów w tym zakresie. Wnioski są oczywiste. Akceptacja społeczna dla tzw. podatku „śmieciowego”, to przede wszystkim tańsze usługi dla mieszkańców, ale również rzeczywista szansa uporządkowania gospodarki odpadami na terenie całej gminy.

 

Dlatego też, Rada Gminy Ostróda zwraca się z apelem do wszystkich uprawnionych mieszkańców gminy - weźcie udział w referendum w dniu 7 czerwca 2009r., weźcie sprawy w swoje ręce i zagłosujcie na TAK!

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Przyjęto na XXXIII Sesji Rady Gminy w dniu 4 czerwca 2009r.

 

Sporządził/a: Roman Nowakowski
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.06.2009, ostatnia aktualizacja: 09.06.2009, odsłon: 861


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331488
odsłon strony

Aktualnie mamy
95 gości