Ostróda, 26 lutego 2010r.

 

Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie obecnych obwodów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lipowie oraz Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie.

 

Rada Gminy Ostróda, stojąc na stanowisku konieczności racjonalizacji sieci szkół gminy Ostróda, stwierdza, iż zmiany dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych w miejscowościach Lipowo i Pietrzwałd, są niezbędne ze względu na dobro dzieci i młodzieży do nich uczęszczających, a także z przyczyn praktycznych obejmujących, zarówno weryfikację zakresu obwodów przedmiotowych placówek, jak i racjonalizację systemu dowozu.

 

    Analiza problemów społecznych wynikających z obecnej organizacji sieci szkół na terenie obejmującym obwody ww. szkół, analiza tras dowozu, procesów demograficznych oraz aspektów ekonomicznych, jednoznacznie wskazują, że przedstawione wyżej zmiany powinny rozpocząć się w roku 2011. Wtedy też należy zainicjować proces legislacyjny, który w ostatecznym rozwiązaniu, powinien doprowadzić do ukształtowania się najbardziej racjonalnego modelu funkcjonowania gminnej oświaty w tym rejonie.

 

    Rada Gminy Ostróda stoi na stanowisku, iż taki model, który zracjonalizuje sieć szkół, powinien także zoptymalizować procesy dydaktyczno-wychowawcze w tych placówkach i doprowadzić do korzystnych zmian w zakresie obowiązku organizacji przez gminę dowozu uczniów.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 Przekazano do publikacji dnia 29.06.2010 r.

Sporządził/a: Iwona Derbin
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.06.2010, ostatnia aktualizacja: 29.06.2010, odsłon: 1 164


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559108
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości