Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony jest przez Wójta Gminy Ostróda na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Oświaty
Adres: Jana III Sobieskiego 1,
14-100 Ostróda
Telefon: 89 676 07 82, pok. 208
 
Zasady i sposób udostępniania danych:
Wpis do Rejestru Żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018, poz. 603 z późn. zm.) przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a powołanej ustawy https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

 

Data przekazania do publikacji: 22.02.2019
Osoba przekazująca: Joanna Burcon

Sporządził/a: Joanna Burcon
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.02.2019, ostatnia aktualizacja: 22.02.2019, odsłon: 780


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097415
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości