Komisje Rady Gminy Kadencji 2018-2023

    I. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich
 
  1. Wolf Łukasz - Przewodniczący Komisji
  2. Serafin Dominik - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Lewandowska Anna - Członek komisji
  4. Nowicki Łukasz - Członek komisji
  5. Sadowski Janusz - Członek komisji
 
    II. Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
  1. Bartnicki Andrzej - Przewodniczący komisji
  2. Sadowski Dawid - Wiceprzewodniczący komisji
  3. Muraszko Leszek - Członek komisji
  4. Serafin Dominik - Członek komisji
  5. Wiśniewski Józef - Członek komisji
 
    III. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
 
  1. Klimecki Tomasz - Przewodniczący komisji
  2. Szostek Marek - Wiceprzewodniczący komisji
  3. Bartnicki Andrzej - Członek komisji
  4. Czossek Wioletta - Członek komisji
  5. Pawszyk Jarosław - Członek komisji
  6. Stabińska Barbara - Członek komisji
 
    IV. Komisja Rewizyjnej
 
  1. Wiśniewski Józef - Przewodniczący komisji
  2. Muraszko Leszek           - Wiceprzewodniczący komisji
  3. Bojar Witold - Członek komisji
  4. Pawszyk Jarosław - Członek komisji
  5. Wolf Łukasz -Członek komisji
 
    V. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
  1. Nowicki Łukasz - Przewodniczący komisji
  2. Czossek Wioletta - Wiceprzewodniczący komisji
  3. Szostek Marek - Członek komisji
  4. Sadowski Dawid - Członek komisji
  5. Klimecki Tomasz - Członek komisji
 
    Przewodniczący Rady - Janusz Sadowski
    Wiceprzewodnicząca Rady: Anna Lewandowska i Barbara Stabińska

Data przekazania do publikacji: 20.11.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski


data publikacji: 20.11.2018, ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, odsłon: 14 552


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15810491
odsłon strony

Aktualnie mamy
3 gości