Nr postępowania: 341/10/07

 

Ostróda, dnia 03.08.2007r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ (Publikacja 2007/S 114-1403999)

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę i montaż samochodów i wyposażenia technicznego dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie, informuje, że postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż samochodów i wyposażenia technicznego dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006r., poz. 1163 z póź. zmianami).

 

Przewodniczący Zarządu Związku

Gmin „Czyste Środowisko”

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Treść ogłoszenia o przetargu

 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż samochodów, wyposażenia technicznego oraz pojemników i worków na odpady dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

 

 

 

Treść ogłoszenia

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż samochodów, wyposażenia technicznego oraz pojemników i worków na odpady dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

 

 

 

Sporządził/a: ZUOK
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.06.2007, ostatnia aktualizacja: 06.08.2007, odsłon: 1 494


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055913
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości