Nr postępowania: 341/3/07

 

Ostróda, dnia 28.05.2007r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Publikacja 2007/S 68-083002)

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę i montaż samochodów i wyposażenia technicznego dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie, informuje, że postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż samochodów i wyposażenia technicznego dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006r., poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku

Gmin „Czyste Środowisko”

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Dostawa i montaż samochodów i wyposażenia technicznego dla Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

 

Pełny tekst ogłoszenia na dostawę i montaż samochodów i wyposażenia technicznego dla Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż samochodów i wyposażenia technicznego dla Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Sporządził/a: Leszek Rochowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 11.04.2007, ostatnia aktualizacja: 30.05.2007, odsłon: 1 077


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097431
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości