Informacja o przetargu

 

ZP-341-IGK-9/06

Ostróda, 19-10-2006

 

Przedsiębiorstwo Budowy

Dróg Mostów i Robót Inżynieryjnych

„ BUDROMOST” Spółka z.o.o.

GÓRKA  3d  14-100  OSTRÓDA

 

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej Nr.2645027 Samborowo - Gierłoż i etap” zostało unieważnione.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Wasza firma za cenę brutto  1.062.745,56 zł W/w cena przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym zgodnie z art.93 ust.1 pkt.4 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Treść przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Modernizacja drogi gminnej Nr.2745027 Samborowo-Gierłoż I etap”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 11/09/2006 godzina 10.00.

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.08.2006, ostatnia aktualizacja: 22.11.2006, odsłon: 1 177


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085627
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości