Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym lokalnym na wykonanie robót

 

Tytuł projektu: Kanalizacja sanitarna w Międzylesiu oraz Sieć wodociągowa Międzylesie,

 

Numer ogłoszenia: 732-140075/03; 732-140076/03,

 

Strona zamawiająca: Gmina Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, tel/fax (+48 089) 6462945
e-mail: urzą ,

 

ogłasza przetarg na wykonanie robót:

Partia 1: kanalizacja sanitarna w Międzylesiu w tym:

 

- kanały grawitacyjne PVC śr. 160-200 mm - 4.132 m,

- kanały ciśnieniowe PVC śr. 50-90 mm - 3.493 m,

- przyłącza kanalizacyjne - 117 szt/1.441 m,

- pompownie kanalizacyjne - 3 szt,

- pompownie przydomowe - 19 szt,

- przyłącza energetyczne - 3 szt,

- obsługa geodezyjna - 1 kpl,

 

Partia 2: sieć wodociągowa Międzylesie w tym:

 

- sieć wodociągowa z rur PVC śr. 40-160 mm - 5.694 m,

- przyłącza wodociągowe - 90 szt/2.898 m,

 

Lokalizacja: Międzylesie, gmina Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD,

 

Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową, poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARiMR lub też nie dojdzie do wydania promesy), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony,

 

Dokumentacja przetargowa jest dostępna dla uczestników przetargu w: Urzędzie Gminy Ostróda 14-100 Ostróda,
ul. Mickiewicza 24, tel. (089) 6463281, fax (089) 6462945,

 

Termin składania ofert upływa dnia 24.03.2004 roku o godz. 1000.

 

data publikacji: 02.01.2005, ostatnia aktualizacja: 02.01.2005, odsłon: 1 086


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559097
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości