Oświadczenia majątkowe aktualne

Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
1. Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda (stan na 29.04.2024 r.)
Bogusław Fijas - Wójt Gminy ostróda (stan na 02.05.2024 r. - rozpoczęcie kadencji 2024-2029)
2. Grzegorz Kastrau - Zastępca Wójta Gminy Ostróda

3. Anna Płecha - Skarbnik Gminy Ostróda
4. Monika Klimowska - Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
5. Beata Czerkas - Sekretarz Gminy Ostróda
6. Ewa Malinowska - Kierownik Referatu Oświaty
7. Artur Lewartowski - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda
 
1. Anna Zgrzebska-Drobisz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Waldemar Graczyk - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
3. Marta Żeberek - Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
4. Joanna Trzebiatowska-Murawska - Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie


Oświadczenia majątkowe za 2024 rok złożone w terminie dwa miesiące przed upływem kadencji 2018-2023
 
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Ostróda na zakończenie kadencji 2018-2023
 
Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
 
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Ostróda
 
5. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
12. Stabińska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda


Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
1. Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
2. Grzegorz Kastrau - Zastępca Wójta Gminy Ostróda

3. Anna Płecha - Skarbnik Gminy Ostróda
4. Monika Klimowska - Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
5. Beata Czerkas - Sekretarz Gminy Ostróda
6. Ewa Malinowska - Kierownik Referatu Oświaty
7. Artur Lewartowski - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Ostróda
 
5. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
12. Stabińska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda
1. Anna Zgrzebska-Drobisz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Waldemar Graczyk - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
3. Marta Żeberek - Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
4. Joanna Trzebiatowska-Murawska - Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie

1. Grzegorz Paciulan -
Prezes Zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ Spółka z o. o. w Olsztynie
Grzegorz Paciulan - Prezes Zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ Spółka z o. o. w Olsztynie (stan na 16.06.2023 r., zakończenie pracy)
2. Andrzej Maciejewski - Prezes Zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ Spółka z o. o. w Olsztynie (stan na 29.06.2023 r., rozpoczęcie pracy)

 

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Oswiatowych
 
1. Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
2. Robert Pestkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
3. Iwona Murzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach
4. Elżbieta Jaglińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
5. Rafał Jarema - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Durągu
7. Katarzyna Ślusarz - Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
8. Bożena Bohdziewicz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie
9. Anna Jaworska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie
10. Katarzyna Remblewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku
Katarzyna Remblewska - stan na 30.06.2023 r. (zakończenie pracy dyrektora)
Katarzyna Remblewska - stan na 03.07.2023 r. (rozpoczęcie pracy dyrektora)

 Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
1. Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
2. Grzegorz Kastrau - Zastępca Wójta Gminy Ostróda
3. Teresa Ołowska - Skarbnik Gminy Ostróda (stan na 25.02.2022 r.)

Teresa Ołowska - Skarbnik Gminy Ostróda (stan na 28.02.2022 r., zakończenie pracy Skarbnika Gminy Ostróda)
4. Anna Płecha - Skarbnik Gminy Ostróda (stan na 28.02.2022 r., zakończenie pracy Zastępcy Skarbnika Gminy Ostróda)

Anna Płecha - Skarbnik Gminy Ostróda (stan na 01.03.2022 r., rozpoczęcie pracy Skarbnika Gminy Ostróda)
Anna Płecha - Skarbnik Gminy Ostróda (stan na 27.04.2022 r., oświadczenie za 2021 rok)
5. Monika Klimowska - Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda (stan na 21.03.2022 r., rozpoczęcie pracy Zastępcy Skarbnika Gminy Ostróda)
6. Beata Czerkas - Sekretarz Gminy Ostróda
7. Ewa Malinowska - Kierownik Referatu Oświaty
8. Artur Lewartowski - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Ostróda
 
5. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
12. Stabińska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda
1. Danuta Niemanowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (stan na 28.03.2022 r., oświadczenie za 2021 r.)
Danuta Niemanowska -Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (stan na 31.03.2022 r., zakończenie pracy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
2. Anna Zgrzebska-Drobisz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (stan na 01.04.2022 r., rozpoczęcie pracy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
3. Waldemar Graczyk - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
4. Marta Żeberek - Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
5. Joanna Trzebiatowska-Murawska - Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie

1. Grzegorz Paciulan -
Prezes Zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ Spółka z o. o. w Olsztynie

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Oswiatowych
 
1. Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie

2. Robert Pestkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku

3. Iwona Murzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach

4. Elżbieta Jaglińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

5. Rafał Jarema - Dyrektor Gimnazjum w Durągu
6. Katarzyna Wrzesińska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
7. Katarzyna Ślusarz - Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
8. Bożena Bohdziewicz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie

9. Anna Jaworska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie

10. Justyna Marta Jóźwiak - Galant - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku

 


Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 
1. Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
2. Grzegorz Kastrau - Zastępca Wójta Gminy Ostróda
3. Teresa Ołowska - Skarbnik Gminy Ostróda, Kierownik Referatu Finansowego
4. Beata Czerkas - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
5. Artur Lewartowski - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
6. Ewa Malinowska - Kierownik Referatu Oświaty

7. Anna Płecha - Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda

Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Ostróda
 
5. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
12. Stabińska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda

 

Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda


1. Danuta Niemanowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Marta Żeberek - Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
3. Joanna Trzebiatowska Murawska - Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie

4. Jan Ignaczewski - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie (stan na 07.05.2021 r.)
Jan Ignaczewski - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie (stan na 29.09.2021 r.)
5. Waldemar Graczyk - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie (stan na 26.10.2021 r.)

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Oswiatowych
 
1. Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie

2. Robert Pestkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku

3. Iwona Murzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach

4. Elżbieta Jaglińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

5. Rafał Jarema - Dyrektor Gimnazjum w Durągu
6. Katarzyna Wrzesińska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
7. Katarzyna Ślusarz - Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
8. Bożena Bohdziewicz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie

9. Anna Jaworska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie

10. Justyna Marta Jóźwiak - Galant - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku


1. Grzegorz Paciulan - Prezes Zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ Spółka z o. o. w OlsztynieOświadczenia majątkowe za 2019 rok

 

Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 
1. Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
2. Grzegorz Kastrau - Zastępca Wójta Gminy Ostróda
3. Teresa Ołowska - Skarbnik Gminy Ostróda, Kierownik Referatu Finansowego
4. Beata Czerkas - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
5. Artur Lewartowski - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
6. Ewa Malinowska - Kierownik Referatu Oświaty
7. Anna Płecha - Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
 
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Ostróda za rok 2019
 
5. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
12. Stabińska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
 
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Oswiatowych
 
1. Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie

2. Robert Pestkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku

3. Iwona Murzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach

4. Elżbieta Jaglińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

5. Rafał Jarema - Dyrektor Gimnazjum w Durągu
6. Katarzyna Wrzesińska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
7. Katarzyna Ślusarz - Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
8. Bożena Bohdziewicz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie

9. Anna Jaworska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie

10. Justyna Marta Jóźwiak - Galant - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku

 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda


1. Danuta Niemanowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Marta Żeberek - Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
3. Joanna Trzebiatowska Murawska - Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
4. Jan Ignaczewski - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

 


Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 
1. Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
2. Grzegorz Kastrau - Zastępca Wójta Gminy Ostróda
3. Cezary Wawrzyński - Sekretarz Gminy Ostróda (stan na dzień 31.12.2018 r.)
4. Cezary Wawrzyński - Sekretarz Gminy Ostróda (stan na dzień 30.04.2019 r.)
5. Teresa Ołowska - Skarbnik Gminy Ostróda, Kierownik Referatu Finansowego
6. Beata Czerkas - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (stan na 31.12.2018 r.),
Beata Czerkas (stan na 31.05.2019 r.),
Beata Czerkas (stan na 01.06.2019 r. - rozpoczęcie pracy Sekretarza)
7. Artur Lewartowski - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
8. Danuta Kucharczuk - Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
Danuta Kucharczuk (stan na 29.07.2019 r.)
9. Ewa Malinowska - Kierownik Referatu Oświaty
10. Anna Płecha - Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
 
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Ostróda za rok 2018
 
5. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
11. Serafin Dominik (17.05.2019 r.), Serafin Dominik (korekta 30.05.2019 r.)
12. Stabińska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
13. Szostek Marek, Szostek Marek (korekta 14.09.2018 r.), Szostek Marek (korekta 12.12.2018 r.), Szostek Marek (korekta 29.04.2019 r.)
 
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Oswiatowych
 
1. Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie (stan na 26.04.2019 r.)
Beata Kucharczuk - zakończenie kadencji (stan na 31.08.2019 r.)
Beata Kucharczuk - rozpoczęcie kadencji (stan na 01.09.2019 r.)
 
2. Robert Pestkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
Robert Pestkowski - zakończenie kadencji (stan na 31.08.2019 r.)
Robert Pestkowski - rozpoczęcie kadencji (stan na 01.09.2019 r.)
 

3. Iwona Murzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach

Iwona Murzyn - zakończenie kadencji (stan na 31.08.2019 r.)
Iwona Murzyn - rozpoczęcie kadencji (stan na 01.09.2019 r.)
 
4. Elżbieta Jaglińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
Elżbieta Jaglińska - zakończenie kadencji (stan na 31.08.2019 r.)
Elżbieta Jaglińska - rozpoczęcie kadencji (stan na 01.09.2019 r.)
 
5. Rafał Jarema - Dyrektor Gimnazjum w Durągu
 
6. Katarzyna Wrzesińska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
 
7. Katarzyna Ślusarz - Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
8. Bożena Bohdziewicz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie
Bożena Bohdziewicz - zakończenie kadencji (stan na 31.08.2019 r.)
Bożena Bohdziewicz - rozpoczęcie kadencji (stan na 01.09.2019 r.)
 
9. Elżbieta Mral - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
Elżbieta Mral - stan na 31.08.2019 r. zakończenie kadencji Dyrektora Przedszkola w Starych Jabłonkach)
 
10. Anna Jaworska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie
Anna Jaworska - zakończenie kadencji (stan na 30.06.2019 r.)
Anna Jaworska - rozpoczęcie kadencji (stan na 01.07.2019 r.)
 

11. Justyna Marta Jóźwiak - Galant - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku

Justyna Marta Jóźwiak - Galant - zakończenie kadencji (stan na 31.08.2019 r.)
Justyna Marta Jóźwiak - Galant - rozpoczęcie kadencji (stan na 01.09.2019 r.)
 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda


1. Danuta Niemanowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Marta Żeberek - Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
3. Joanna Trzebiatowska Murawska - Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
4. Jan Waldemar Ignaczewski - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni o dnia złożenia ślubowania w nowej kadencji 2018-2023

Wójt, Zastępca Wójta

 
1. Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
2. Grzegorz Kastrau - Zastępca Wójta Gminy Ostróda
 
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Ostróda w kadencji 2018 - 2023
 
1. Bartnicki Andrzej
2. Bojar Witold
3. Czossek Wioletta
4. Klimecki Tomasz
5. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
6. Muraszko Leszek
7. Nowicki Łukasz
8. Pawszyk Jarosław
9. Sadowski Dawid
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
11. Serafin Dominik
12. Stabińska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
13. Szostek Marek
14. Wiśniewski Józef
15. Wolf Łukasz
 
 
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok złożone w terminie dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
 
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Ostróda na zakończenie kadencji 2014-2018
 
Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
 
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Ostróda na zakończenie kadencji 2014-2018
 
4. Klimecki Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda
6. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Data przekazania do publikacji: 20.05.2015
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski


data publikacji: 20.05.2015, ostatnia aktualizacja: 10.05.2024, odsłon: 18 064


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16459018
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości