Nasz znak: RGP 72241- 6/09                                         Ostróda, 22 stycznia 2009 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 88/08 z dnia 10 grudnia 2008 r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udział 590/1000 w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka Nr 97/1 o pow. 0,4889 ha, położona w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

Działka Nr 97/1 znajduje się w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 31209 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda, obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r. działka 97/1 w obrębie i miejscowości Tyrowo przeznaczona była pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - istniejącą.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

- prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3, lokalu mieszkalnego nr 4, lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 92 w Tyrowie wraz z udziałem 590/1000 w elementach wspólnych budynku nr 92 oraz budynku gospodarczego i prawie użytkowania wieczystego działki nr 97/1 o pow. 0,4889 ha.

 

Budynek mieszkalny Nr 92 położony ok. 2 km od centrum wsi Tyrowo, niedaleko torów kolejowych. Wybudowany około 1935 r. w technologii tradycyjnej. Budynek pięcio-lokalowy, posiada trzy kondygnacje, jest podpiwniczony, dach drewniany. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową zasilaną z wodociągu gminnego, instalację kanalizacyjną przyłączoną do osadnika na działce, ogrzewanie z pieca węglowego, instalację elektryczną zasilaną z zewn. sieci energetycznej.

 

W budynku przeznaczone są do sprzedaży trzy lokale mieszkalne, będące w użytkowaniu najemców:

 

Najemca: Sidoruk Anna - lokal mieszkalny Nr 3 (I piętro) składający się z pokoju, kuchni, wc, o łącznej pow. uż. 35,64 m2, z przynależną piwnicą o pow. uż. 4,56 m2 oraz przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. uż. 8,59 m2 - stanowiący udział 199/1000 w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki Nr 97/1 - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 12.510,- zł

 

Najemca: Lechowicz Brygida - lokal mieszkalny Nr 4 (I piętro) składający się z kuchni, pokoju, wc o łącznej pow. uż. 35,76 m2  z przynależną piwnicą o pow. uż. 9,75 m2 oraz przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. uż. 8,62 m2 - stanowiący udział 221/1000 w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki Nr 97/1 - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 12.552,- zł

 

Najemca: Szatkowski Jan - lokal mieszkalny Nr 5 (poddasze) składający się z kuchni, pokoju, przedpokoju o łącznej pow. uż. 33,58 m2 , z przynależną piwnicą o pow. uż. 4,56 m2 oraz przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. uż. 3,58 m2 - stanowiący udział 170/1000 w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki Nr 97/1 - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 11.786,- zł

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie od dnia 28 stycznia do dnia 19 lutego 2009 r., na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 28 stycznia 2009 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676 0 734 lub 676 0 737.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.01.2009, ostatnia aktualizacja: 20.02.2009, odsłon: 839


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331756
odsłon strony

Aktualnie mamy
98 gości