Nasz znak: RGP 72241- 1/09                                       Ostróda, 22 stycznia 2009 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 89/08 z dnia 10 grudnia 2008r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udział 34/100 w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka Nr 524/10 o pow. 0,1518 ha, położona w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

Działka Nr 524/10 znajduje się w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 38208 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda, obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r. działka 524/10 w obrębie i miejscowości Samborowo przeznaczona była pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - istniejącą.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

- prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Dworcowej 20 w Samborowie wraz z udziałem 34/100 w elementach wspólnych budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego i prawie użytkowania wieczystego działki nr 524/10 o pow. 0,1518 ha.

 

Budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 20. Wybudowany około 1930 r. w technologii tradycyjnej. Budynek pięcio-lokalowy, posiada trzy kondygnacje, jest podpiwniczony, dach drewniany kryty papą. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową zasilaną z wodociągu gminnego, instalację kanalizacyjną przyłączoną do zew. kanalizacji sanitarnej komunalnej, ogrzewanie z pieca węglowego, instalację elektryczną zasilaną z zewn. sieci energetycznej.

 

W budynku przeznaczone są do sprzedaży dwa lokale mieszkalne, będące w użytkowaniu najemców:

 

Najemca: Chocian Czesław - lokal mieszkalny Nr 1 (parter) składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, o łącznej pow. uż. 44,1 m2, poddasza o pow. uż. 9,5 m2, piwnicy o pow. uż. 4,6 m2 oraz przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi o łącznej pow. uż. 7,5 m2 - stanowiący udział 25/100 w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki Nr 524/10 - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 25.996,- zł

 

Najemca: Florkowski Stanisław - lokal mieszkalny Nr 5 (poddasze) składający się z kuchni, pokoju o łącznej pow. uż. 24,1 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. uż. 0,9 m2 - stanowiący udział 9/100 w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki Nr 524/10 - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 9.881,- zł

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie od dnia 28 stycznia do dnia 19 lutego 2009 r., na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 28 stycznia 2009 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676 0 734 lub 676 0 737.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.01.2009, ostatnia aktualizacja: 20.02.2009, odsłon: 795


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331355
odsłon strony

Aktualnie mamy
110 gości