Nasz znak: RGP 72241- 7/09                                             Ostróda, 16 stycznia 2009 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 2/09 z dnia 14 stycznia 2009 r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka Nr 298 o pow. 0,1800 ha, położona w obrębie i miejscowości Brzydowo. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 26 935 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aktualny stan użytkowania - cele mieszkalne. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej-gminnej o nawierzchni utwardzonej.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. Grunt działki Nr 298 o powierzchni 0,1800ha, zabudowany budynkiem mieszkalnym Nr 34 i dwoma budynkami gospodarczymi,

 

2. Budynek - garaż o pow. uż 35,1m2 – murowany parterowy, w którym mieszczą się dwa pomieszczenia garażowe służące do obsługi lokali mieszkalnych Nr 1 i Nr 4,

 

3. Budynek gospodarczy o pow. uż. 47,2 m2 wybudowany został z cegły szczelinowej i pustaków żużlobetonowych, tynkowany od wewnątrz i zewnątrz , dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek posiada cztery pomieszczenia z oddzielnymi wejściami. Środkowa część przynależna do lokalu nr 2 - jest nie zadaszona.

 

4. Budynek mieszkalny Nr 34 umiejscowiony na obrzeżu wsi Brzydowo, wybudowany około 1960 r. w technologii tradycyjnej jako dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, dach kryty eternitem, stolarka drzwiowa i okienna oraz schody drewniane. Przyłączony do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków do osadnika stałego na terenie tej działki. Posiada sieć elektryczną, ogrzewanie indywidualne odrębne dla każdego z lokali.

 

W budynku mieszczą się cztery lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, będące w użytkowaniu najemców:

 

Najemca: Aleksander Szczesiak -lokal mieszkalny Nr 1 (na parterze) składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, sieni o łącznej pow. uż. 46,5 m2, wraz z przynależnym pomieszczeniem - garaż o pow. uż. 16,1 m2 - stanowiący udział 19/100 w nieruchomości oraz w jej częściach wspólnych i gruncie - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 22.200,- zł

 

Najemca: Małgorzata Pecyna - lokal mieszkalny Nr 2 (na parterze) składający się z kuchni, dwóch pokoi, łazienki, przedpokoju, sieni o łącznej pow. uż. 46,2 m2, wraz z przynależnym pomieszczeniem - piwnica o pow. uż. 34,1m2 i pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 10,8 m2 - stanowiący udział 28/100 w nieruchomości oraz w jej częściach wspólnych i gruncie - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 22.000,- zł.

 

Najemca: Maria Nowińska -lokal mieszkalny Nr 3 (na parterze) składający się z kuchni, dwóch pokoi, łazienki, przedpokoju, pom. gospodarczego o łącznej pow. 37,0 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 25,6 m2 -, stanowiący udział 19/100 w nieruchomości oraz w jej częściach wspólnych i gruncie - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 17.700,- zł

 

Najemca: Zofia Reszczyńska -lokal mieszkalny Nr 4 ( poddasze użytkowe) składający się z kuchni, czterech pokoi, łazienki, przedpokoju o łącznej pow. uż. 81,3 m2, wraz z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. uż. 10,8 m2, garaż o pow. uż. 19,0 m2 - stanowiący udział 34/100 w nieruchomości oraz w jej częściach wspólnych i gruncie - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 38.200,- zł

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 06 marca 2009 r. Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 99.867,- zł. W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz wyżej wyszczególnionych najemców. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Brzydowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie od dnia 21 stycznia do dnia 12 lutego 2009 r., na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl. Informacje tel./0-89/ 676 0 734 lub 676 0 737.

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.01.2009, ostatnia aktualizacja: 13.02.2009, odsłon: 846


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331716
odsłon strony

Aktualnie mamy
101 gości