Nasz znak: RGP 72241-9/2010                                   Ostróda, 21 kwietnia 2010r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 77/08 z dnia 05 listopada 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 52/9 o pow. 0,1348 ha, położona w obrębie i miejscowości Ornowo.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 3827 prowadzoną przez Sad Rejonowy w Ostródzie. Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aktualny stan użytkowania - cele mieszkaniowe.

 

Nieruchomość położona w odległości ok. 1 km od centrum wsi, wśród terenów zagospodarowanych rolniczo. Do nieruchomości jest dojazd drogą gruntową na odcinku ok. 1 km od szosy przebiegającej przez wieś Ornowo.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. grunt działki Nr 52/9 o powierzchni 0,1348 ha, zabudowany budynkiem mieszkalnym Nr 40,

 

2. budynek mieszkalny jednorodzinny Nr 40 o powierzchni użytkowej 117,1 m2. Budynek wybudowany ok. 1930 roku, w technologii drewnianej, niepodpiwniczony, z dachem o konstrukcji drewnianej krokwiowej, pokryty dachówką holenderską. W budynku na parterze mieszczą się cztery pokoje, kuchnia, spiżarnia, korytarz, sień i ganek wejściowy od strony podwórza. W budynku jest instalacja wodna, ogrzewanie piecowe w części budynku, jest instalacja elektryczna. Budynek nie posiada podłączenia do kanalizacji zbiorczej oraz własnego szamba. Budynek znajduje się w użytkowaniu najemców.

 

Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustalona na podstawie art. 67 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy wynosi 26.800,- zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych/.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 07 czerwca 2010 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 26.800,- zł.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomości zostanie sprzedana na rzecz dotychczasowego najemcy. Przy sprzedaży najemcy cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 22 kwietnia 2010r. do 17 maja 2010r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 22 kwietnia 2010r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.04.2010, ostatnia aktualizacja: 18.05.2010, odsłon: 828


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622419
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości