Nasz znak: RGP 72241-38/2010                                                        Ostróda, 05 maja 2010 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 49/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziały w nieruchomościach:

 

- udział 39/100 w działce Nr 375 o pow. 0,3700 ha, położonej w obrębie i miejscowości Naprom;

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 2562 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa nieruchomość jest położona na północnym obrzeżu wsi Naprom, w odległośći ok. 1,4 km na południowy - wschód od szosy Ostróda - Lubawa [droga krajowa nr 15 trasy Olsztyn - Toruń]. Na działce znajduje się murowany budynek gospodarczy o pow. zabudowy 118,53 m2 i pow. uż. 87,26 m2. Ściany murowane z czerwonej cegły, dach 2-spadowy o konstrukcji drewnianej - kryty eternitem.

 

W ewidencji gruntów działka jest zapisana jako obszar zabudowy rolniczej na gruntach rolnych klasy IVa.

Teren wyposażony w podstawową infrastrukturę komunikacyjną i energetyczną, ale do budynku energia elektryczna nie doprowadzona. Do działki jest dojazd z głównej drogi wiejskiej (asfaltowej) drogą gruntową miejscami utwardzoną brukiem.

 

Zbycie udziału 39/100 w działce Nr 375 w obrębie Naprom następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9, na wniosek współwłaściciela działki.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 22.700,oo zł.

 

W przypadku braku takich wniosków udział 39/100 w działce Nr 375 zostanie sprzedany - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 22.700,- zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset złotych/ na rzecz współwłaściciela w/w działki. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

- udział 58/100 w działce Nr 374 o pow. 0,3500 ha, położonej w obrębie i miejscowości Naprom;

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 2563 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa nieruchomość jest położona na północnym obrzeżu wsi Naprom, w odległośći ok. 1,4 km na południowy - wschód od szosy Ostróda - Lubawa i stanowi działkę niezabudowaną. Przedmiotowa działka w przeszłości stanowiła obszar zabudowany. Obecnie jest w całości zadarniona.

 

W ewidencji gruntów działka jest zapisana jako obszar zabudowy pozarolniczej na gruntach rolnych klasy IVa.

Teren wyposażony w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Do działki jest dojazd z głównej drogi wiejskiej (asfaltowej) drogą gruntową miejscami utwardzoną brukiem.

 

Zbycie udziału 58/100 w działce Nr 374 w obrębie Naprom następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9, na wniosek współwłaściciela działki.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń, cenę udziału w nieruchomości ustala się w wysokości 7.349,oo zł.

 

W przypadku braku takich wniosków udział 58/100 w działce Nr 374 zostanie sprzedany - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 7.400,- zł /słownie: siedem tysięcy czterysta złotych/ na rzecz współwłaściciela w/w działki. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

- udział 85/100 w działce Nr 128 o pow. 0,4800 ha, położonej w obrębie i miejscowości Naprom;

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 2564 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa nieruchomość jest położona na północnym obrzeżu wsi Naprom, w odległośći ok. 1,4 km na południowy - wschód od szosy Ostróda - Lubawa i stanowi prostokątną działkę niezabudowaną usytuowaną na skrzyżowaniu dróg wewnętrznych wsi. Posiada bardzo dogodny dojazd. Działka w przeszłości była zabudowana budynkami związanymi z produkcją rolną, o czym świadczą porośnięte darnią resztki fundamentów - Br-RIIIb.

Teren wyposażony w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Do działki jest dojazd z głównej drogi wiejskiej (asfaltowej) drogą gruntową miejscami utwardzoną brukiem.

 

Zbycie udziału 85/100 w działce Nr 128 w obrębie Naprom następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9, na wniosek współwłaściciela działki.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń, cenę udziału w nieruchomości ustala się w wysokości 14.770,oo zł.

 

W przypadku braku takich wniosków udział 85/100 w działce Nr 128 zostanie sprzedany - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 14.800,- zł /słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych/ na rzecz współwłaściciela w/w działki. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Naprom, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 11 maja 2010 r. do dnia 02 czerwca 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 11 maja 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676 07 34 lub 676 07 37.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 11.05.2010, ostatnia aktualizacja: 07.06.2010, odsłon: 766


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315715
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości