Ostróda, 25 stycznia 2016r.
Nasz znak: RGP.6825.1.2016
 
O G Ł O S Z E N I E
 
  Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu przejęcia na własność Gminy Ostróda nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 230, położonej w obrębie Reszki w okresie od 01 lutego 2016r. do 03 marca 2016r. w  siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1,
14 – 100  Ostróda, pok. 314, w godzinach pracy Urzędu.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.01.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 25.01.2016, ostatnia aktualizacja: 09.03.2016, odsłon: 744


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569078
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości