Ostróda, 23 kwietnia 2010r.

       

Nasz znak: RGP. 7320-1/2010

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

 

o przystąpieniu do opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda Uchwały Nr XXXV/206/09 z dnia 26 czerwca 2009r. o przystąpieniu do opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda, obejmujący obszar gminy Ostróda, o powierzchni wynoszącej około 401 km2.

                    

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 314 w godz. 7.30 do 15.30 w terminie do dnia 15 czerwca 2010r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.04.2010, ostatnia aktualizacja: 23.04.2010, odsłon: 1 317


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229377
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości