OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że  dnia  11 maja 2022 r. o godz. 1030
odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022 -2035.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 r.
4. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław  Fijas
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 09.05.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.05.2022, ostatnia aktualizacja: 09.05.2022, odsłon: 207


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212781
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości