Ogłoszenie o wyniku postępowania zamówienia publicznego w trybie „Zapytania o cenę”

 

Gmina Ostróda, reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda, Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24  i n f o r m u j e , że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu gminy Ostróda„ zostało rozstrzygnięte.

Spośród złożonych dwóch ofert na udzielenie zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę mgr inż. arch. Kazimierza Burzyńskiego 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 33 m. 30.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.03.2007, ostatnia aktualizacja: 06.03.2007, odsłon: 1 058


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097549
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości