Nasz znak : RGP.6733.18.2011

Ostróda, dnia 23 sierpnia 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 22 sierpnia 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 22/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, przewidzianego do realizacji na działkach nr 186/1, 185, 246 i 162 położonych w miejscowości Pietrzwałd , gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 , pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.08.2011, ostatnia aktualizacja: 27.09.2011, odsłon: 793


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16099662
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości