Zbiorczy protokół z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. na Wójta Gminy Ostróda sporządzony przez Gminną Komisję Wyborczą w Ostródzie
 
Zbiorczy protokół z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. do Rady Gminy Ostróda sporządzony przez Gminną Komisję Wyborczą w Ostródzie
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Ostróda w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
 
Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ostróda w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Ostróda w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
 
Komunikat Gminnej Komisji  Wyborczej w Ostródzie z dnia 21 października 2014 r.  o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Komunikat Gminnej Komisji  Wyborczej w Ostródzie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 20 października 2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Ostróda
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 20 października 2014r. o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych w obwodach od nr 1 do nr 15.
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 16 października 2014 r.
 
Uchwała nr 4/2014 gminnej komisji wyborczej w Ostródzie z dnia 16 października 2014 r.
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Ostróda bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Ostróda bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Ostróda bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 13 października 2014 r. o skreśleniu kandydata i unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 15
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 8 października 2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów do Rady Gminy Ostróda w okręgach wyborczych nr 4 i 6.
 
Dyżury i Skład Gminnej Komisji Wyborczej
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej
 
Uchwała NR 2a/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2014r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej oraz operatora wprowadzania danych Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie
 
Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 
Wójt Gminy Ostróda podaje do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - w wyborach do rad gmin, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 
Uchwała Nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania
 
Uchwała Nr XXVIII/146/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ostróda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Sporządził/a: GKW Ostróda
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.04.2014, ostatnia aktualizacja: 21.11.2014, odsłon: 3 356


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558927
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości