Nasz znak: RGP-7331-1/17/2009

Ostróda, dnia 15 lutego 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w dniu 25 stycznia 2010 r. wydał postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1/3, 1/5, 1/6, 1/7 i 135/1 położonych w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.

Z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporz. G.Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.02.2010, ostatnia aktualizacja: 18.02.2010, odsłon: 1 269


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209978
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości