Nasz znak : RGP-7331-1/2/2010

Ostróda, dnia 16 lutego 2010 r.

 

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kątno, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV , przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 63/1 i 135/1 położonych w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin 

 

 

Sporz. G.Pydyn

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.02.2010, ostatnia aktualizacja: 19.02.2010, odsłon: 1 317


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236042
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości