Nasz znak: RGP.6733.18.2015.KL                                                        Ostróda, 22 czerwca 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.), zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie z siedzibą 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 62A, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Krzysztof Leszkowicz, reprezentujący firmę DROTECH Sp. z o.o. z siedzibą 15-516 Białystok, ul. Ciołkowskiego 90 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda etap I od km 0+950 do km 2+016, etap II od km 3+592 do km 4+791, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 71/1, 138, 35, 267, 269, 270/1 oraz 202/1, położonych w obrębie geodezyjnym Turznica, gmina Ostróda oraz na działkach nr: 40, 90, 109, 39, 29, 125, 158, 131, 42/2, 128/3, 130, 133/2, 133/3, 134, 35/7 oraz 34/2, położonych w obrębie geodezyjnym Reszki, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.06.2015r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska
 

 

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.06.2015, ostatnia aktualizacja: 23.06.2015, odsłon: 1 028


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058189
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości