Nasz znak: RGP.6730.99.2022.AS                                      Ostróda, 03 czerwca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Starosty Ostródzkiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 117/52, obręb geodezyjny Gierłoż, gmina Ostróda.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 06 czerwca 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 06.06.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.06.2022, ostatnia aktualizacja: 06.06.2022, odsłon: 77


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14833976
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości