Ostróda, dnia 1 października 2014r.
Nasz znak: RGP.6220.3.2013
 
Obwieszczenie
 
Działając na podstawie :
 
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że decyzją nr 4/2014 z dnia 30 września 2014r. znak: RGP.6220.3.2013 Wójt Gminy Ostróda zmienił decyzję z dnia 4 lipca 2013r. znak: RGP.6220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont mostu przez kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16, km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda”
 
Z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.10.2014r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.10.2014, ostatnia aktualizacja: 01.10.2014, odsłon: 1 301


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544931
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości