Ostróda, dnia 26 listopada 2014r.
Nasz znak: RGP.6220.16.2014
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że na wniosek firmy DROG-BUD Spółka Jawna Władysław Pietrzykowski, Jacek Pietrzykowski, Tomasz Pietrzykowski ul. Zakładowa 20, 62-510 Konin, dnia 25 listopada 2014r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny – kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Kajkowo, położonego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze 134/1 w miejscowości Kajkowo, gminie Ostróda, powiecie ostródzkim województwa warmińsko-mazurskiego. Eksploatacja będzie prowadzona metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych.
 
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 27.11.2014r.
Sporządziła: Karolina Czerwonka
 

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.11.2014, ostatnia aktualizacja: 27.11.2014, odsłon: 1 212


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679850
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości