Nasz znak: RGP-7624/3/06                                     Ostróda, dnia 4 sierpnia 2006 r.

 

Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 4 sierpnia 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o.o. POLKOMPTEL S.A. Al. Jerozolimskie 81, 02 - 001 Warszawa, polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENERTEL nr 5782 MORLINY PLUS zlokalizowanej na działce nr 10/39 położonej w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15.

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.08.2006, ostatnia aktualizacja: 15.08.2006, odsłon: 2 124


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097407
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości