Nasz znak: RGP-7624/1/05                                        Ostróda, dnia 4 sierpnia 2006 r.

 

Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 4 sierpnia 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. ERA GSM Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 34893 zamontowanej na istniejącej wieży telekomunikacyjnej TP S.A. położonej na działce Nr 111/3 w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15.

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.08.2006, ostatnia aktualizacja: 15.08.2006, odsłon: 1 815


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822493
odsłon strony

Aktualnie mamy
94 gości