Nasz znak : RGP-7624/14/2009/2010

Ostróda, dnia 3 lutego 2010 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostróda

 

W związku z toczącym się postępowaniem, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, gmina Ostróda informuję, że wystąpiłem o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W terminie 14 dni strony w postępowaniu administracyjnym mogą zapoznać się z treścią pisma oraz uzyskać informacji o planowanym przedsięwzięciu w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporz. G. Pydyn

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 05.02.2010, ostatnia aktualizacja: 19.02.2010, odsłon: 1 331


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209862
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości