Nasz znak : RGP-7624/17/2010            Ostróda, dnia 23 września 2010 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostróda

 

 W związku z toczącym się postępowaniem, zmierzającym do wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek produkcyjny z prze-widzianą produkcją wyrobów stalowych z gotowych kształtowników stalowych z wykorzystaniem procesów spawania, wraz z rozbudową o część socjalną i prze- budową, przewidzianej do realizacji na działce nr 298/7, położonej w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda informuję, że wystąpiłem o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsię-wzięcia na środowisko zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora w ocenach oddziaływania na środowisko

( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie W terminie 14 dni strony w postępowaniu administracyjnym mogą zapoznać się z treścią pisma oraz uzyskać informacji o planowanym przedsięwzięciu w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1 pok.

nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Magda kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.09.2010, ostatnia aktualizacja: 27.09.2010, odsłon: 1 356


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236008
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości