Nasz znak : RGP-7331-1/15/2010                     Ostróda, dnia 12 października 2010 r.

      

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach nr 113, 64/15 i 64/10 dla terenu położonego w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.11.2010, ostatnia aktualizacja: 02.11.2010, odsłon: 1 366


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209934
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości