Nasz znak: RGP.6733.09.2012                                  Ostróda, dnia 31 maja 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wysoka Wieś,  gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr 84/2, 85, 42 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.06.2012, ostatnia aktualizacja: 01.06.2012, odsłon: 1 346


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100341
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości