Nasz znak: RGP.6733.31.2011                                       Ostróda, dnia 8 grudnia 2011 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV na kablową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 144/46, 144/47, 144/53 położonych w miejscowości Wałdowo obręb geodezyjny Mała Ruś, gmina Ostróda.

 

    Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.12.2011, ostatnia aktualizacja: 13.12.2011, odsłon: 1 368


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563739
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości