Nasz znak: RGP.6733.11.2012                                  Ostróda, dnia 18 czerwca 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo- pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 144/46, 144/66, 144/73 położonych w miejscowości Wałdowo, obręb geodezyjny Mała Ruś, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.06.2012, ostatnia aktualizacja: 22.06.2012, odsłon: 1 062


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957351
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości