Nasz znak : RGP.6733.22.2011                                       Ostróda, dnia 11 lipca 2011 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej nN 0,4 kV”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 677/2, 300 położonych w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.

           

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.07.2011, ostatnia aktualizacja: 13.07.2011, odsłon: 1 381


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563727
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości