Nasz znak : RGP.6733.04.2012             Ostróda, dnia 22 marca 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym, do zasilenia kompleksu działek ogrodowych, przewidzianej do realizacji

na działkach nr 673/26, 277/6 i 290 położonych w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.03.2012, ostatnia aktualizacja: 28.03.2012, odsłon: 1 268


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085726
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości