Nasz znak : RGP-7331-1/8/2010                    Ostróda, dnia  12 kwietnia 2010 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym do zasilenia zabudowy mieszkalnej realizowanej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 96/18, 96/19 i 141 położonych w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.04.2010, ostatnia aktualizacja: 13.04.2010, odsłon: 1 381


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209863
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości