Nasz znak : RGP.6733.4.2011                                       Ostróda, dnia 21 lutego 2011 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie kompleksu sportowego - w ramach programu ORLIK 2012”, przewidzianej do realizacji na działce nr 232, położonej w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.02.2011, ostatnia aktualizacja: 24.02.2011, odsłon: 1 573


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563831
odsłon strony

Aktualnie mamy
53 gości