Nasz znak : RGP.6733.4.2011                        Ostróda, dnia 23 marca 2011 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie kompleksu sportowego - w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012”, przewidzianej do realizacji na działce nr 232, położonej w miejscowości Samborowo oraz wykonaniu nawierzchni utwardzonej na drodze dojazdowej do planowanego kompleksu, przewidzianej do realizacji na działce nr 656 oraz części działki nr 336/1, położonych w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda., Gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.03.2011, ostatnia aktualizacja: 23.03.2011, odsłon: 1 422


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563411
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości