Nasz znak : RGP. 6733.02.2012                              Ostróda, dnia 17 lutego 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Ruś Mała obręb Mała Ruś, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Nr 153021 Międzylesie - Ruś Mała, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3072/13, 3072/8, 179, 3072/7, 42, 96/3 i 95/4 położonych w miejscowości Ruś Mała, obręb Mała Ruś, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.02.2012, ostatnia aktualizacja: 20.02.2012, odsłon: 1 018


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931674
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości