Nasz znak : RGP-7331-1/14/2010                     Ostróda, dnia  22 czerwca 2010 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY „ przewidzianej do realizacji na działce nr 4/103 położonej w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.06.2010, ostatnia aktualizacja: 25.06.2010, odsłon: 1 360


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236275
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości