Nasz znak : RGP-7331-1/18/2010                  Ostróda, dnia  30 sierpnia 2010 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na„ budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 203, 243/5 do zasilenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr 243/4, 243/6, 243/10, 243/11 położonych w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.09.2010, ostatnia aktualizacja: 06.09.2010, odsłon: 1 343


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209812
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości