Nasz znak : RGP-7331-1/25/2010                      Ostróda, dnia 12 października 2010 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z dwoma przyłączami gazowymi przewidzianego do realizacji na działkach nr 203, 243/5, 243/11 i 243/10 , położonych przy ul. Polnej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

         

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.10.2010, ostatnia aktualizacja: 20.10.2010, odsłon: 1 387


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15229577
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości