Nasz znak : RGP.6733.6.2012                       Ostróda, dnia 30 marca 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda.

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej Nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 203, 243/5 do zasilenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr 184 i 211 położonych w miejscowości Idzbark,  gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

                                

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.04.2012, ostatnia aktualizacja: 05.04.2012, odsłon: 1 061


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11931368
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości