Nasz znak : RGP-7331-1/26/2010                      Ostróda, dnia 12 października  2010 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego przy ul. Wrzosowej w miejscowości Międzylesie gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działce nr 261/14 położonej przy ul. Wrzosowej w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.10.2010, ostatnia aktualizacja: 20.10.2010, odsłon: 1 325


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209946
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości