Nasz znak : RGP-7331-1/30/2010                 Ostróda, dnia  15 listopada 2010 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego przy ul. Polnej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłącza gazowego do działki nr 243/9, przewidzianego do realizacji na działkach nr 243/8 i 203 położonych przy ul. Polnej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.11.2010, ostatnia aktualizacja: 24.11.2010, odsłon: 1 346


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209979
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości