Nasz znak : RGP.6733.03.2012                  Ostróda, dnia 21 marca 2012 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego przy ul. Polnej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 243/15 i 243/8 położonych przy ul. Polnej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

 Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni

od daty ukazania się obwieszczenia.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.03.2012, ostatnia aktualizacja: 28.03.2012, odsłon: 1 000


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11957763
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości