Nasz znak : RGP-7331-1/13/2010                                     Ostróda, dnia 21 maja 2010 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego przy ul. Jeziornej w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 24/3 i 24/5 położonych przy ul. Jeziornej w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.06.2010, ostatnia aktualizacja: 09.06.2010, odsłon: 1 376


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235975
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości