Instrukcja przyłączenia się do dyskusji publicznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej. Celem przyłączenia się do dyskusji publicznej online dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej oraz prognozy oddziaływania na środowisko, należy uruchomić następujący link: https://zoom.us/j/92882865312

Następnie należy zainstalować darmowy program zoom. Po instalacji wyświetli się okno z miejscem na wypełnienie nazwy pod jaką uczestnik będzie uczestniczył w dyskusji. Po naciśnięciu „Join Meeting” Administrator dyskusji online zatwierdzi wysłaną prośbę o przyłączenie co będzie skutkowało automatycznie przyłączeniem się do ww. dyskusji publicznej.

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej
 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej
 
PROJEKT MPZP Kajkowo, ul. Bukowa
 
zał graf mpzp Kajkowo ul.Bukowa
 
formularz do uwag mpzp Bukowa Kajkowo

 

Data przekazania do publikacji: 28.04.2022
Osoba przekazująca: Agata Grzelakowska

Sporządził/a: Agata Grzelakowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.04.2022, ostatnia aktualizacja: 09.05.2022, odsłon: 252


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058175
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości